Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Suyun Hidrolizi

Suyun Hidrolizi

Suyun Hidrolizi, Hidrolizi işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerini birbirinden ayrıştırması sonucunda oluşan bu kimyasal işleme hidroliz denir. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır. Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesi ile de daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da anlaşılır. Genel olarak hidroliz, kimyanın organik kimya bölümünde yerini alır. Hidroliz organik kimyada farklı fonksiyonlu gruplara dönüştürme işlemi için kullanılırken bile biyokimya da olan hidrolize ise parçalanan kısımlardan birine hidrojen atomu, diğeri ise oh grubuyla bağlanması sonucu oluşturulur. Hidroliz işleminin gerçekleşebilmesi oldukça zorlu bir aşamadır. Hidroliz işleminin olabilmesi için su ile bir etkileşim sağlayan kimyasalın bir şekilde suyun içine geçmesi gerekiyor. Aksi halde elektroliz işlemi gibi bir işlem olmayan hidrolizde, suyun parçalanması gibi bir durum olmayıp, daha çok sıvı fazlası oluşturan ve dinamik halde bir denge meydana gelir.

Bazı durumlarda da hidroliz işlemi suda çözünerek tam olarak örtüşme gösterebiliyor. Bunun yanı sıra elektrik enerjisi ile de yapılabiliyor. Hidroliz işlemi asit için yapılsa da zaman zaman biraz farklılaşma görülebiliyor. Hidroliz, bir asit için uygulanıyorsa suda çözünen asit ile iyonlaşma sabiti gösteren Ka ve suyun iyonlaşma sabiti gösteren Ksu yardımıyla bir çözelti pH'i hesaplanır. Çözelti hesaplanması ise pH=Ksu/Ka. Şayet çözelti bir baz çözeltisi ise bu çözeltinin Kb iyonlaşma sabitinden faydalanarak pOH olarak hesaplanabilir. Biyolojide ise büyük moleküllerine su kullanılarak küçük moleküllere yani monomerlere ayrıldığı kimyasal reaksiyonlara denilir. Hidrolizde monomer sayısının 1 eksiği kadar su harcanmasıdır. Hidroliz genelde suların ayrışmasıyla gerçekleşir. Bu ayrışma da damıtma yöntemi ile yapılır.

Suyun Hidrolizi Tepkimesi Nedir?


Hidroliz tepkimesi, su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH- iyonlarının diğer maddeleri ile etkileştiği tepkimelerdir. Hidroliz tepkimesi, belirli atomlar içindeki kimyasal bağların koptuğu tepkimelerdir. Bu bağlar koptuğunda, atomları bir arada tutan bağ enerjisi, ısı enerjisi formunda netice verir. Böyle tepkimelere ekzergonik (Isı açığa çıkaran) terimi denir. ATP molekülü, 3 adet fosfat grubu taşıyan bir adenozin bileşimidir. Oluşabilmesi için ısı harcanması lazım (Endergonik tepkime). Hidroliz işlemi sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi için ATP molekülünün oluşması için kullanılıyor.

Hidroliz işleminin kendisi, bağ kopması ve bağ enerjisinin açığa çıkması özüne dayalı olduğundan, bu tepkime sonucunda ortaya direk ATP çıkması gibi bir durum değildir. Hidroliz tepkimeleri tam olabilir, fakat sınırlıdırlar ve dengelere tabi olurlar. Bununla birlikte, tepkime ortamını değiştirerek bunları tamamlanmış hale getirme olanağına sahiptir. Söz konusu tepkimeler yavaştır, fakat uzun süre kaynatma veya otoklavla, yani yaklaşık 150-200 C'lik sıcaklıklarda hızları artırılabilir. Katalizör kullanımı da hızın artmasını sağlar.

Tepkime örneği; Olaral renksiz bir sıvı olan fosfor triklorürle su arasındaki reaksiyon bir hidrolizdir. Çünkü her iki molekül cinsi de bölünür ve fosforöz asitle hidroklorik asit olur, her ikisi de eriyerek de durur. Suyun hidrojen iyonları, fosfor triklorürün klorlarına bağlanmış ve hidroksil grupları fosforla birleşmiştir. Bu eriyen su ve hidrojen kloru uçurulduktan sonra fosforöz asit geriye kalır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 06:54:02
Suyun Hidrolizi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Suyun Hidrolizi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Suyun Hidrolizi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Suyun Önemi
Suyun Önemi
Suyun önemi canlıların yaşamlarını sürdürmesi için gereken en önemli temel unsurlardan birisi olmasıdır. Canlıların hayatlarını sürdürmesi için gereken en temel iki unsur su ve oksijendir. Canlıların yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmesi için orga...
Alkali Suyun Faydaları
Alkali Suyun Faydaları
Alkali suyunfaydaları her gün düzenli olarak tüketildiğinde maksimum seviyede ortaya çıkar. Alkali su vücudunuz için çok etkili bir antioksidandır. İçme suyu olarak kullanımının sağladığı faydaların yanı sıra, alkali su cilt ve saç için kullanıldığın...
Suların Sertliği
Suların Sertliği
Suların sertliği, sularda birçok değişik bileşikler çözünür bunlar ise mg/1 diye ölçülür, karbonat, kalsiyum oksit, kalsiyum ya da kalsiyum çeşidinden ifade edilerek toplanabilir. Çözülen bu bileşiklerden genellikle kalsiyum ve magnezyum gibi iki ayr...
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler, Güney Amerika'da göllerin ve nehirlerin bulunduğu yerde yetişen dev nilüfer, Bir su bitkisidir. Köklerinin çamur derinliklerinde olduğu ve büyük yapraklarıyla suyun üzerinde dururlar. Her bir yaprağı, kenarlarından yukarıya doğ...
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu su C vitamini bakımından oldukça zengindir ve vücut direncini yüksek tutarak kişilerin güçlü kalmasını sağlıyor. Limonlu su genellikle hastalık dönemlerin de çok sık tüketilir ve iyileşme gösterilince sonra çabucak bırakılır. Oysaki kişiler h...
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirke, salatalara ve yemeklere aromasını veren, özellikle turşu yapımın da kullanılan asit içerikli bir maddedir. Elma ve üzüm gibi çeşitleri olan sirkenin içerisinde bol miktarda C vitamini ve madeni tuzlar bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı da sirke...
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi: Su insanlar başta olmak üzere hayvanlar ve bitkilerin başlıca yaşam kaynağıdır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynaktır.Bünyesinde milyonlarca kimyasal kimyasal formül barındırmakta...
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda yaşayan hayvanlar, genellikle balıklar ve böcek türleridir. Bazı balıklar tatlı suda yaşam sürdürürken, bazılar ise tuzlu suda yaşamlarını devam ettirebilmektedirler. Bunun yanı sıra bazı yengeç ve kaplumbağa türleri de suda yaşam sürdürmektedir...
Su İçmenin Faydaları
Su İçmenin Faydaları
İnsan vücudunun %60 kadarı sudur. Vücuttaki bütün organlar ve hücreler yeterli su olmadan fonksiyon görevlerini yürütemezler. Hücre içerisinde gerçekleşen bütün metabolik olaylar hücre içinde su yeterli ise çalışabilmektedir. Birçok hastalığın da ted...
Su Kirliliği
Su Kirliliği
Su kirliliği, suyun bulunduğu okyanus, deniz, nehir, göl ve yeraltı sularında meydana gelen kirliliği anlatmaktadır. Bu kirlilik bulunduğu havzayı, çevresini ve içinde bulunan canlıları etkileyerek, türlerin ve biyolojik grupların yok olmasına zemin ...
Su Nedir
Su Nedir
Su nedir sorusuna öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan sıvı cevabını verebiliriz. Su kohezyon özelliğine sahip olan, renksiz, tatsız ve kokusuz sıvı bileşiktir. 2 adet Hidrojen atomu ve 1 adet Oksijen atomundan oluşur. En küçük canlıdan, e...
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı, evrendeki tüm canlılar için hayat olmazdı, yeryüzünde en fazla bulunan maddelerden olan su hayatın temelidir. Öyle ki su olmasaydı hayat ve yaşam belirtisi olmazdı. Okyanuslar ve denizler yeryüzünün yaklaşık olarak onda yedisini kaplama...

 

Suda Batan Maddeler
Suyun Halleri
Atık Suların Arıtılması
Suyun Faydaları
Suda Çözünen Vitaminler
Suyun Kaldırma Kuvveti
Balıklar Suda Nasıl Yaşar
Suyun Kaynama Derecesi
Suyun Özellikleri
Suyun Özkütlesi
Suyun Atom Modeli
Canlılar İçin Suyun Önemi
Suyun Ph Değeri
Suda Yüzen Maddeler
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Elektrolizi
Ilık Suyun Faydaları
Suyun Görevleri
Suyun Önemi
Alkali Suyun Faydaları
Suların Sertliği
Suda Yetişen Bitkiler
Limonlu Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Popüler İçerik
Suyun Ph Değeri
Suyun Ph Değeri
pH değeri herhangi bir çözeltinin asitlik veya bazlık durumunu ifade eden ölçü birimidir. Çözeltilerin pH değeri 0 ile 14 arası değişmektedir. 0 - 7 a...
Suda Yüzen Maddeler
Suda Yüzen Maddeler
Suda yüzen maddeler, birçok ek unsurların yanında temel olarak özkütle değerleri suyun özkütle değerinden daha az olan maddelerdir. Tarih boyunca insa...
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Molekül Yapısı
Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan, H2O moleküler yapısına sahip inorganik bir maddedir. İyonik olarak da bir hidrojen iyonunun (H+), bi...
Suyun Elektrolizi
Suyun Elektrolizi
Suyun elektrolizi; suyu, elektrik enerjisi ile kimyasal bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayırma yöntemidir. Elektroliz sözcüğü, elektrik ve anali...
Ilık Suyun Faydaları
Ilık Suyun Faydaları
Ilık suyun faydaları sağlık açısından olduğu kadar fiziksel ve psikolojik olarak da birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Birçok kişinin fiziksel ve psik...
Suyun Görevleri
Suyun Görevleri
Suyun görevleri ve yaşamımızdaki yeri oldukça önemlidir. Yaşamımızın sürekliliğinin devamı için gerekli olan en önemli maddelerden birisi de sudur. Vü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024