Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Suyun Kaldırma Kuvveti

Suyun Kaldırma Kuvveti

Suyun kaldırma kuvveti, bir diğer adıyla Arşimet Prensibi, doğada bulunan oldukça temel kuvvetlerden birisi olup, suyun kaldırma kuvveti olarak anılmasına rağmen tüm sıvılar için geçerlidir.

Suyun kaldırma kuvveti, milattan önce 287 ve 212 yılları arasında yaşayan matematikçi, filozof ve mühendis Yunanlı Arşimet tarafından bulunmuştur. Günümüze kadar ulaşan rivayetlere göre şehrin yöneticisi kendisine hediye edilen altın bir tacın tam olarak saf olup olmadığını bilmek ister ve bunun için Arşimet'i görevlendirir. Arşimet bu problem üzerine çalıştığı sıralarda bir gün hamamda tası suyun içine batırdığı sırada belirli miktarda suyun yükseldiğini fark eder. Bunun üzerine çıplak bir şekilde "Buldum!" (Latince: Eureka) diye bağırarak hamamdan koşarak çıktığı söylenir. Bulduğu bu prensibi kullanarak altın taç problemini de çözer.

Bu büyük kaşifin Roma generali Marcellus'un Sirakuza'yı kuşatması sırasında oldukça aktif rol aldığı rivayet olunmuştur. Çok ağır taşları mancınıklara veya surlara taşıyabilmek için basit makine prensiplerinden yararlanarak düzenekler hazırladığı bilinmektedir. Büyük aynalar kullanarak güneş ışığını yansıtıp Roma donanmasının bazı gemilerini yaktığı da rivayetler arasındadır. Arşimet'in Sirakuzalı olması ve aktif olarak rol alması kuşatmayı hatırı sayılacak biçimde uzatmıştır.

Suyun kaldırma kuvvetini bulan bu büyük düşünür, milattan önce 212 yılında Sirakuza'nın işgalinin hemen ardından öldürülmüştür. Rivayete göre Arşimet evinde kumlar üzerinde çemberler çizerek bazı hesaplamalar yapmaktadır. Bu sırada gelen bir Roma askeri, General Marcellus'un kendisini görmek istediğini bildirir. Fakat Arşimet, daha önemli işleri olduğunu söyleyerek bu isteği sert bir şekilde geri çevirir. Ardından asker çemberleri bozarak emri yineler. Arşimet de bu harekete "Çemberlerime dokunma!" diyerek çıkışır. Nihayetinde bu büyük filozofun kesik başı çemberlerinin arasına düşer.

Suyun kaldırma kuvveti, suyun içerisine bırakılan bir cisme etki eden, vektörel olarak su yüzeyine doğru yönlenmiş bir kuvvet olup, söz konusu cismin batan hacmi, suyun özkütlesi ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Matematiksel olarak.

F = V. D. G


Şeklinde ifade edilir. Burada V - cismin batan hacmi, d - suyun özkütlesi, g - yer çekimi ivmesidir.

Su içerisine bırakılan bir cisme iki kuvvet etki etmektedir. Bunlardan ilki hayat boyu her an tecrübe ettiğimiz ve bizi yeryüzüne bağlayan yer çekimi kuvveti ve diğeri ise suyun kaldırma kuvvetidir. Yer çekimi kuvveti daima suyun tabanına doğru, suyun kaldırma kuvveti ise onun zıttı olarak suyun yüzeyine doğrudur. Bu durumda su içerisine bırakılan bir cisim için üç farklı sonuç ortaya çıkmaktadır. F - suyun kaldırma kuvveti, G yer çekimi kuvveti olmak üzere bu üç durum şu şekildedir:

1 - F = G


Bu durumda cisme etkiyen net kuvvet sıfırdır. Yani Newton'un birinci kanunu (Eylemsizlik) gereği cisim hareketli ise hareketine devam eder, durgun ise bu durgunluğunu korur. Yani cisim suyun içerisinde nereye bırakıldıysa öylece kalır.

2 - F > G


Bu durum suyun kaldırma kuvvetinin, cisme etki eden yer çekimi kuvvetini yendiği anlamına gelmektedir. Eğer cisim su yüzeyine bırakılırsa, yüzeyde bırakıldığı gibi dengede kalır. Eğer suyun içerisine bırakıldıysa, bu durumda da cisim suyun yüzeyine doğru etki eden kuvvet sayesinde çıkar ve daha sonra dengede kalır.

3 - F < G

Sonuncu durumda yer çekimi kuvveti, suyun kaldırma kuvvetinden daha büyüktür ve net kuvvet suyun tabanına doğru yönlenmiştir. Bu durumda cisim nereye bırakılırsa bırakılsın, suyun tabanına doğru hareket edecektir.

İnsanoğlu suyun kaldırma kuvvetinden sürekli olarak yararlanmıştır. Deniz taşımacılığı bunun en büyük ve somut örneklerindendir. Elbette bir geminin suyun üzerinde kalabilmesi suyun kaldırma kuvveti haricinde başka prensiplerin de hesaba katılmasını gerektirmektedir. Fakat, bu ilerlemenin temelinde Arşimet Prensibi'nin olduğu rahatlıkla söylenebilir. Günümüzde suyun kaldırma kuvveti sayesinde deniz ve okyanus dalgalarından enerji elde etme çalışmaları devam etmektedir. Basit bir şekilde ele alınırsa bu sistemler iki ana parçadan oluşur. Birincisi suyun tabanına sabitlenen ve elektrik üretiminin gerçekleştiği ana parça, diğer ise suyun kaldırma kuvveti sayesinde su yüzeyinde duran, ana parçaya bağlı olan ve dalga hareketlerini iletmekle görevli yardımcı parçadır. Suyun kaldırma kuvveti kuvveti sayesinde dalgaların hareket enerjisi, Lenz Yasası kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür.
Son Güncelleme : 19.01.2024 08:48:15
Suyun Kaldırma Kuvveti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Suyun Kaldırma Kuvveti Yorumları
şifre

2 Yorum Yapılmış "Suyun Kaldırma Kuvveti"
Madem suyun kaldırma gücünü Arşimet buldu, Nuh (As) Tufanda suyun gemiyi kaldıracağını nasıl biliyordu? Evet filozoflar?????
Davut . 19.09.2019 01:42:28
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
biliyorum. bir gün biri çıkıp şu saçmalığa son vercek. suyun kaldırma kuvveti neymiş.. tüm herşey hacim baskısı ve atom ağırlıklarının geçişkenliğinden ibarettir.. şöyle düşünün asetilen gazı atomu oksijen atomundan ağırdır. yere çöker ama hidrojen oksijenden hafifdir yükselir.. oksijen gazının kaldırma kuvvetinden bahsedebilirmiyiz burda.. kaldırma kuvveti falan hikayedir.. bir tası suya koyarsanız ve bastırırsanız o tasın iç haçmi kadar suya baskı uygularsınız iç haçmi 200gr aldığını farz edelim o tasın içine 201 gram koyarsanız tas direk batar. bu olay suyun kaldırma kuvveti değil maddelerin etkin tepki olayıdır. suya 200 gr lık bir etki uygularsan oda sana aynı oranda tepki uygular. direnç.. suyun kaldırma kuvveti değil olay.. maddelerin direnç olayıdır..
Ömer . 01.05.2019 01:02:47
CEVAP YAZ
Suyun Önemi
Suyun Önemi
Suyun önemi canlıların yaşamlarını sürdürmesi için gereken en önemli temel unsurlardan birisi olmasıdır. Canlıların hayatlarını sürdürmesi için gereken en temel iki unsur su ve oksijendir. Canlıların yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmesi için orga...
Alkali Suyun Faydaları
Alkali Suyun Faydaları
Alkali suyunfaydaları her gün düzenli olarak tüketildiğinde maksimum seviyede ortaya çıkar. Alkali su vücudunuz için çok etkili bir antioksidandır. İçme suyu olarak kullanımının sağladığı faydaların yanı sıra, alkali su cilt ve saç için kullanıldığın...
Suların Sertliği
Suların Sertliği
Suların sertliği, sularda birçok değişik bileşikler çözünür bunlar ise mg/1 diye ölçülür, karbonat, kalsiyum oksit, kalsiyum ya da kalsiyum çeşidinden ifade edilerek toplanabilir. Çözülen bu bileşiklerden genellikle kalsiyum ve magnezyum gibi iki ayr...
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler
Suda Yetişen Bitkiler, Güney Amerika'da göllerin ve nehirlerin bulunduğu yerde yetişen dev nilüfer, Bir su bitkisidir. Köklerinin çamur derinliklerinde olduğu ve büyük yapraklarıyla suyun üzerinde dururlar. Her bir yaprağı, kenarlarından yukarıya doğ...
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu Suyun Faydaları
Limonlu su C vitamini bakımından oldukça zengindir ve vücut direncini yüksek tutarak kişilerin güçlü kalmasını sağlıyor. Limonlu su genellikle hastalık dönemlerin de çok sık tüketilir ve iyileşme gösterilince sonra çabucak bırakılır. Oysaki kişiler h...
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Sirke, salatalara ve yemeklere aromasını veren, özellikle turşu yapımın da kullanılan asit içerikli bir maddedir. Elma ve üzüm gibi çeşitleri olan sirkenin içerisinde bol miktarda C vitamini ve madeni tuzlar bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı da sirke...
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suyun Hayatımızdaki Önemi: Su insanlar başta olmak üzere hayvanlar ve bitkilerin başlıca yaşam kaynağıdır. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynaktır.Bünyesinde milyonlarca kimyasal kimyasal formül barındırmakta...
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda Yaşayan Hayvanlar
Suda yaşayan hayvanlar, genellikle balıklar ve böcek türleridir. Bazı balıklar tatlı suda yaşam sürdürürken, bazılar ise tuzlu suda yaşamlarını devam ettirebilmektedirler. Bunun yanı sıra bazı yengeç ve kaplumbağa türleri de suda yaşam sürdürmektedir...
Su İçmenin Faydaları
Su İçmenin Faydaları
İnsan vücudunun %60 kadarı sudur. Vücuttaki bütün organlar ve hücreler yeterli su olmadan fonksiyon görevlerini yürütemezler. Hücre içerisinde gerçekleşen bütün metabolik olaylar hücre içinde su yeterli ise çalışabilmektedir. Birçok hastalığın da ted...
Su Kirliliği
Su Kirliliği
Su kirliliği, suyun bulunduğu okyanus, deniz, nehir, göl ve yeraltı sularında meydana gelen kirliliği anlatmaktadır. Bu kirlilik bulunduğu havzayı, çevresini ve içinde bulunan canlıları etkileyerek, türlerin ve biyolojik grupların yok olmasına zemin ...
Su Nedir
Su Nedir
Su nedir sorusuna öncelikle canlılar için hayati öneme sahip olan sıvı cevabını verebiliriz. Su kohezyon özelliğine sahip olan, renksiz, tatsız ve kokusuz sıvı bileşiktir. 2 adet Hidrojen atomu ve 1 adet Oksijen atomundan oluşur. En küçük canlıdan, e...
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı
Su Olmasaydı, evrendeki tüm canlılar için hayat olmazdı, yeryüzünde en fazla bulunan maddelerden olan su hayatın temelidir. Öyle ki su olmasaydı hayat ve yaşam belirtisi olmazdı. Okyanuslar ve denizler yeryüzünün yaklaşık olarak onda yedisini kaplama...

 

Suda Batan Maddeler
Suyun Halleri
Atık Suların Arıtılması
Suyun Faydaları
Suda Çözünen Vitaminler
Suyun Kaldırma Kuvveti
Balıklar Suda Nasıl Yaşar
Suyun Kaynama Derecesi
Suyun Özellikleri
Suyun Özkütlesi
Suyun Atom Modeli
Canlılar İçin Suyun Önemi
Suyun Ph Değeri
Suda Yüzen Maddeler
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Elektrolizi
Ilık Suyun Faydaları
Suyun Görevleri
Suyun Önemi
Alkali Suyun Faydaları
Suların Sertliği
Suda Yetişen Bitkiler
Limonlu Suyun Faydaları
Sirkeli Suyun Faydaları
Suyun Hayatımızdaki Önemi
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Popüler İçerik
Canlılar İçin Suyun Önemi
Canlılar İçin Suyun Önemi
Canlılar için suyun önemi, canlılar tarafından yaşamsal olarak kullanılan tüm diğer sıvılardan çok daha fazladır. Su, iki yanıcı madde olan hidrojen v...
Suyun Ph Değeri
Suyun Ph Değeri
pH değeri herhangi bir çözeltinin asitlik veya bazlık durumunu ifade eden ölçü birimidir. Çözeltilerin pH değeri 0 ile 14 arası değişmektedir. 0 - 7 a...
Suda Yüzen Maddeler
Suda Yüzen Maddeler
Suda yüzen maddeler, birçok ek unsurların yanında temel olarak özkütle değerleri suyun özkütle değerinden daha az olan maddelerdir. Tarih boyunca insa...
Suyun Molekül Yapısı
Suyun Molekül Yapısı
Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan, H2O moleküler yapısına sahip inorganik bir maddedir. İyonik olarak da bir hidrojen iyonunun (H+), bi...
Suyun Elektrolizi
Suyun Elektrolizi
Suyun elektrolizi; suyu, elektrik enerjisi ile kimyasal bileşenleri olan hidrojen ve oksijene ayırma yöntemidir. Elektroliz sözcüğü, elektrik ve anali...
Ilık Suyun Faydaları
Ilık Suyun Faydaları
Ilık suyun faydaları sağlık açısından olduğu kadar fiziksel ve psikolojik olarak da birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Birçok kişinin fiziksel ve psik...
Suyun Görevleri
Suyun Görevleri
Suyun görevleri ve yaşamımızdaki yeri oldukça önemlidir. Yaşamımızın sürekliliğinin devamı için gerekli olan en önemli maddelerden birisi de sudur. Vü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Suda Yaşayan Hayvanlar
Su İçmenin Faydaları
Su Kirliliği
Su Nedir
Su Olmasaydı
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Suyun İçindekiler
Su İsrafı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024